هوشبری
پنج‌شنبه 7 مرداد‌ماه سال 1389
I.C.U

علاوه بر وظایف عمومی، وظایف تخصصی پرستار در بخش مراقبت های ویژه عمومی با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرایند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر می‌باشد:

1- پذیرش و تحویل بیمار و مدارک بیمار

2- مانیتورینگ کامل سیستم های حیاتی بیمار شامل علایم حیاتی، قلب- تنفس – اعصاب مرکزی و محیطی، ثبت آنها و گزارش موارد غیر طبیعی

3- انجام معاینات فیزیکی لازم، ثبت آن ها و گزارش موارد غیر طبیعی

4- تعیین سطح هوشیاری و بررسی GCS

5- حفظ و مراقبت درست از راه هوایی،‌تهویه، اکسیژناسیون و انجام اینتوباسیون در موارد ضروری

6- آموزش و تشویق مددجو به سرفه و تنفس عمیق

7- اتصال آرترلاین ( راه شریانی ) بیمار به وسایل مربوطه 

8- گرفتن نمونه خون شریانی و سایر ترشحات بدن طبق نظر پزشک

9- بررسی آزمایشات روتین بخش مربوطه و گزارش موارد ضروری به پزشک

10- برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه مراقبت کامل از پوست

11- مراقبت از مددجویان دچار اختلالات حسی –حرکتی به منظور تشخیص و پیشگیری از عوارض بی‌حرکتی

12- بررسی مددجو در نحوه استفاده از وسایل  مصنوعی، پروتزها و کمکی

13- تنظیم و کنترل عملکرد وسایل و تجهیزات پزشکی مورد استفاده جهت بیمار

14- همکاری با تیم درمان در انجام فرآیندهای تشخیصی، درمانی و توانبخشی

15- انجام فرآیند تغذیه مددجو از طریق لوله های گوارشی و T.P.N

16- تنظیم و کنترل پارامترهای دستگاه ونتیلاتور با توجه به وضعیت تنفسی مددجو

17- اجرای اصول مراقبت و همکاری در جداسازی بیمار از ونتیلاتور

18- خارج کردن لوله تراشه – با نظر پزشک، انجام اکسیژن درمانی با توجه به شرایط مددجو

19- مانیتورینگ قلب،‌تشخیص دیس ریتمی های مختلف، اطلاع به پزشک در صورت لزوم و انجام اقدامات فوری در صورت بروز دیس ریتمی های خطرناک

 

20- تنظیم و به‌کارگیری دستگاه D.C شوک در موارد ضروری

21- انجام حمایت های روانشناختی از بیماران و خانواده بیمار

22- انجام ساکشن ترشحات راه های هوایی از طریق دهانی و osotracheal، nasotracheal ، لوله تراشه، تراکیاستومی

23- تعیین نیازهای آموزشی و مشاوره با بیمار و خانواده بیمار و ارائه آموزش های لازم در مراقبت از خود  ( )

24- ارزیابی عملکردchest tube، ،IABP، سوند فولی، پیس میکر، لوله تراشه و انواع درن ها و ثبت و گزارش موارد غیر طبیعی

25- کنترل فشار ورید مرکزی ( C.V.P )، و برقراری میزان جریان داروهای مورد نیاز با توجه به تجویز پزشک

26- انجام اقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت های بیمارستانی ( آموزش و پژوهش )

26- آرام سازی محیط فیزیکی، کنترل دما و نور، سر و صدای محیط و سایر عوامل محیطی و تامین شرایط استراحت به آرامش بیمار

27- تنظیم میزان محرک های حسی به منظور تقویت حسی بیمار

28- انجام مراقبت های پرستاری ویژه به هنگام بروز اختلالات شعوری همچون هذیان- توهم – بی قراری حرکتی

29- ثبت دقیق و گزارش کلیه اقدامات انجام شده

تذکر:

1- همکاری با پزشک در انجام اینتوباسیون و در موارد ضروری توسط پرستاری که دوره اینتوباسیون و CPR را گذرانده باشد.

2- شامل DC شوک و تزریق داروهای اینوتروپ مثبت ( آدرنالین – آتروپین – دوبوتامین)