هوشبری
پنج‌شنبه 7 مرداد‌ماه سال 1389
بخش TB

شرح وظایف پرستار TBبخش علاوه بر وظایف عمومی کارشناس پرستاری و با تکیه بر رعایت منشور حقوق بیمار مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای حرفه ای به شرح ذیل می باشد: 

1- بررسی و شناخت و کسب اطلاعات از خانواده بیمار به منظور کشف موارد جدید بیماری سل و کنترل و پیشگیری از بیماریTB در خانواده و جامعه

2- آموزش و آشناسازی مددجو و خانواده در مورد ماهیت بیماری سل ( راه های انتقال بیماری، عوارض بیماری و طول مدت بیماری و …)، عوارض دارویی، طول مدت درمان، طول مدت بستری در بیمارستان و روش های پیشگیری از آن

3- آموزش و آشناسازی مددجو با قوانین، مقررات بخش، فضای داخلی اتاق و بخش و رعایت برنامه های ایزولاسیون تنفسی به منظور جلوگیری از سرایت بیماری به خانواده و کادر درمانی

4- انجام و نظارت در به کارگیری روش های حفاظتی توسط مددجویان در بخشTB و محوطه بیمارستان در مدت زمانی که اسمیر خلط مثبت دارند.

5- آموزش و نظارت بر نحوه صحیح دادن نمونه خلط

6- توجیه کامل مددجو در زمینه ضرورت مصرف منظم و روزانه داروها با همان ترکیب و دوز تعیین شده

7- تاکید بر عدم انقطاع درمان تا پایان دوره درمانی تعیین شده، حتی اگر احساس بهبودی یافته باشد و علایم بیماری در وی ناپدید شده باشد ( در زمان ترخیص و ادامه درمان در منزل )

8- انجام و نظارت بر اجرای صحیح برنامه دارویی مددجو در بخشTB و انجام استراتژیDOTS «خوردن دارو توسط بیمار تحت نظارت مستقیم » به منظور پیشگیری از عوارض دارویی و ایجاد مقاومت های دارویی

9- تکمیل و ثبت اقدامات دارویی در کارت مخصوص درمان ( کارت زرد رنگ مصوب کشوری)

10- بررسی و کنترل مددجویان از نظر بروز علایم و نشانه های عوارض دارویی ( هپاتیت دارویی، کاهش شنوایی، افسردگی و … )

11- آشنایی با برنامه های حفاظت کارکنان شامل ( شناخت بیماری سل، سیستم های تهویه و فیلترها، وسایل حفاظتی، معاینات دوره ای، گزارش موارد آلودگی، آموزش های دوره ای و …

12- برقراری ارتباط مناسب درمانی و حمایتی با رعایت اصول روان درمانی در مددجویانی که دچار مشکلات روحی - روانی می باشند.

13- شناخت و ارجاع مددجویانی که نیاز به حمایت مددکاری دارند.

14- ثبت کلیه اقدامات انجام شده.