هوشبری
پنج‌شنبه 7 مرداد‌ماه سال 1389
معرفی رشته هوشبری
معرفی هوشبری

رشته کارشناسی پیوسته هوشبری  یکی از رشته های علوم پزشکی است که دانشجویان طی دوره ی آموزشی با اصول و روش های مختلف بیهوشی ، تجهیزات ، وسایل و داروهای مربوطه آشنا می شوند و مراقبت از بیمار تحت بیهوشی عمومی و بی حسی ناحیه ای در مراحل قبل ، حین و بعد از بیهوشی در اعمال جراحی اعم از عمومی ، تخصصی و فوق تخصصی را فرا می گیرند. آشنایی با روش ها و اصول مراقبتی در کنترل درد حاد و اقدامات در فوریتهای پزشکی و وضعیت بحرانی از دیگر برنامه های آموزشی دانشجویان می باشد. دانش آموختگان در مراکز آموزشی و درمانی به منظور کمک به متخصص بیهوشی تحت نظارت مستقیم پزشک بیهوشی ایفای نقش می نمایند.

 

هدف

هدف از برقراری و اجرای برنامه کارشناسی هوشبری تربیت دانش آموختگانی است که بتوانند:

©            در راستای بهداشت ، حفظ سلامتی و ارتقای سطح مراقبت در حد مطلوب و رضایت مندی بیمار کوشا باشند.

©            تحت نظارت متخصصین بیهوشی در امر بیهوش ساختن ، نگهداری و هوش آوری بیماران ، متخصص بیهوشی را یاری دهند.

©            تحت نظارت متخصصین بیهوشی ، در مراقبت مطلوب از بیماران بستری در واحد مراقبتهای پس از بیهوشی

 CU PACU    مشارکت نمایند.

©            تحت نظارت متخصصین بیهوشی ، در مراقبت مطلوب از بیماران سرویس کنترل درد حاد (APMS ) مشارکت نمایند.

©            تحت نظارت متخصصین بیهوشی در فوریت های پزشکی ایفای نقش نمایند.

©            نگهداری مناسب از دستگاهها ، تجهیزات ، وسایل و داروهای مرتبط با بخش بیهوشی ، PACU و سرویس درد حاد را آموخته و در عمل به کار گیرند. نکات ایمنی اتاق عمل و بیهوشی را آموخته و در عمل به کار گیرند و بر حسب نیاز به دیگران آموزش بدهند.

 

طول دوره

طول دوره کارشناسی پیوسته هوشبری  4 سال می باشد.

 

واحدهای درسی

کل واحدهای درسی در این دوره 130 واحد به شرح زیر می باشد:

1.                  دروس عمومی                                                      22 واحد

2.                  دروس پایه ، اختصاصی و کارآموزی                             50  واحد

3.                  کارآموزی در عرصه                                                 16 واحد

_